Piyasada bulunan güvensiz maskeler toplanıp imha edilerek tüketiciler bilgilendirilmeli

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yapılan araştırma ve incelemelerde koronaya karşı kullanılan maskelerde belirsizlik ve güvensizliğin yaygın durumda olduğunu, ürün güvenliği mevzuatına göre piyasaya güvensiz maske sürülemeyeceğini ifade etti. Çakar, piyasada bulunan güvensiz maskelerin toplanıp imha edilerek tüketicilerin bilgilendirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Piyasada bulunan güvensiz maskeler toplanıp imha edilerek tüketiciler bilgilendirilmeli
21 Eylül 2020 - 10:49 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 - 07:27

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, bu konuda, Derneğin Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz’ın yapmış olduğu araştırma sonuçlarını da paylaşarak şu açıklamayı yaptı:
 
“Koronaya karşı kullanılan maskelerin teknik özelliklerinin ne olduğu ne olması gerektiği ve tüketicilerin koronaya karşı hangi maskeleri kullanmaları gerektiği bilinmiyor.
 
Bununla birlikte, maskelerin üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketicilere satış koşulları, ambalajlama kriterleri – kıstasları, maske ambalajlarında hangi bilgilerin olması gerektiği, maskelerin tüketiciler tarafından nasıl kullanılması gerektiği bilinmiyor. Tüm bu konularda yasal ve resmi bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Koronaya karşı kullanılan maskeler konusunda yukarıda açıklanan belirsizliklerin, sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bunun için koronaya karşı kullanılacak maskelerin;
 
a)-Piyasaya güvenli olarak arz edilmesi zorunluluğu vardır.
 
b)-Teknik özellikleri ve güvenlik kıstasları – kriterleri belirlenerek kamuoyuna açıklanmalı ve tüketiciler bilgilendirilmelidir.
 
c)-Üretim, dağıtım, pazarlama, tüketicilere satış koşulları belirlenip açıklanmalıdır.
 
d)-Ambalajlama kriterleri – kıstasları, ambalajlarda hangi bilgilerin olması gerektiği belirlenip açıklanmalıdır.
 
e)-Tüketiciler tarafından nasıl kullanılması gerektiği belirlenip açıklanmalıdır.
 
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 5.maddesinde “ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri” belirlenmiştir. Bu hükme göre, üreticiler ve dağıtıcılar, piyasaya güvenli ürünleri arz etmek zorundadırlar. Piyasaya güvensiz ürün sürülmüşse, bu ürünlerin toplatılması, bertarafı konusunda üretici ve dağıtıcılar gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
 
4703 Sayılı Kanun’un “Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı” başlığı altındaki 4.Bölümün 10. ve 11. Maddelerinde yetkili kamu kuruluşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
 
Buna göre, koronaya karşı kullanılan maskelerin üretimi, dağıtımı, pazarlaması ve tüketicilere satılması sürecindeki denetimler sıklaştırılmalı, gerekli yasal ve idari önlemler alınmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır.
 
“Piyasadan toplatılan ve bertaraf edilen ürünler hakkında ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki tüketicilere duyuru yapılması sağlanır” hükmünün gereği yapılmalıdır.  
 
Üretici ve dağıtıcı firmaların yasal görev ve sorumlulukları kapsamında, yetkili kamu kuruluşlarının müdahalesi ile maske numunelerinin periyodik olarak test ettirilip sonuçlarının kamuoyuna – tüketicilere açıklanması sağlanmalıdır.
 
Asgari ücretin altında geliri olanlara, hiç geliri olmayanlara, işsizlere ve ailelerine koronaya karşı kullanılan maskeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz verilsin.
 
Tüketici Hakları Derneği olarak, tüm tüketiciler adına Sağlık Bakanlığını, Ticaret Bakanlığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını göreve çağırıyoruz.”


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum